آخرین اخبار

/index.php/fa/اخبار/58-جزئیات-بومی‌سازی-فناوری-رایانش-ابری

جزئیات بومی‌سازی فناوری رایانش ابری

به گزارش ایتنا از مهر،مجید محمدزاده با اشاره به حرکت کشورهای پیشرفته برای بهره‌گیری از ...

/index.php/fa/اخبار/38-درآمد-زایی-اینترنت-اشیا-به9-8-تریلیون-دلار-می-رسد

درآمد زایی اینترنت اشیا به9/8 تریلیون دلار می رسد

ظهور اینترنت، تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرد و با توجه به میزان استقبال مردم از آن، ...

/index.php/fa/اخبار/40-itu-نخستین-استاندارد-برای-کلان‌داده‌ها-را-تدوین-کرد

ITU نخستین استاندارد برای کلان‌داده‌ها را تدوین ...

اتحادیه بین‌المللی ITU وابسته به سازمان ملل متحد که سال‌هاست با کار بر روی مباحث فنی ...

/index.php/fa/اخبار/39-اینترنت-اشیاء-در-خدمت-تلویزیون‌های-سامسونگ

اینترنت اشیاء در خدمت تلویزیون‌های سامسونگ

تاکنون تلویزیون، تنها وسیله‌ای برای مشاهده برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی ...

شبکه های ارتباطی

تهیه RFP مرکز مدیریت MNP

•    مطالعه و تهیه RFP ایجاد مرکز مدیریت ترابردپذیری شماره های تلفن همراه (Mobile Number Portability) و ایجاد اتاق شفاف سازی مبادلات مالی (Clearing House) در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. اهم فعالیتهای انجام شده در این پروژه عبارتند از:
       o    بررسی سرویس ترابرد از منظرهای زیر:
             •    جنبه های فنی (بررسی و مقایسه انواع روشهای مسیریابی)
             •    جنبه های عملیاتی (نحوه ارائه درخواست، نحوه احراز هویت مشترک، مدت زمان غیرفعال بودن سرویس مشترک، مدت زمان انجام ترابرد، شفاف سازی تعرفه)
             •    جنبه های تجاری (هزینه هر ترابرد، هزینه انتقال)
       o    انجام مطالعات تطبیقی در مورد روش پیاده سازی سرویس ترابرد در کشورهای گوناگون
       o    نهایی سازی روشهای مسیریابی پس از برگزاری جلسات متعدد با اپراتورها، ثابت و زیرساخت
       o    برگزاری جلسات متعدد با اپراتورها به منظور نهایی کردن قواعد تجاری
       o    تهیه RFP مرکز مدیریت ترابردپذیری شماره های تلفن همراه

سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای تلفن سیار

•    ارائه شرح خدمات و طراحی مدل سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای تلفن سیار و امکان سنجی پیاده سازی سامانه هوشمند در شبکه اپراتورهای ثابت. اهم فعالیتهای انجام شده در این پروژه عبارتند از:
       o    تحلیل وضعیت موجود شبکه اپراتور های سیار فعال در کشور از لحاظ هوشمندسازی و ارائه نتایج شامل:
              •    بررسی استانداردهای موجود در سامانه های اپراتوری در بخشهای: 

                         •    OSS/BSS: در این بخش استانداردها و نرم افزارهای موجود در زمینه OSS/BSS اپراتورها و همچنین شاخصهای کلیدی عملکرد شبکه (KPI) رصد شده در اپراتورها در بخشهای access، core و interconnection مورد بررسی قرار گرفت.
                         •    CRM: در این بخش استانداردها و نرم افزارهای موجود در زمینه CRM اپراتورها و همچنین شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) بخش CRM و مرکز تماس (call center) مورد بررسی قرار گرفت.
                         •    Billing: در این بخش سیستم های موجود در قسمت billing و revenue assurance اپراتورها مورد بررسی قرار گرفت.
                         •    Interconnection: یکی از مهمترین چالشهای اپراتورها، رصد کردن کیفیت سرویس ارائه شده در بخش interconnection می باشد. در این بخش از پروژه بررسی نحوه نظارت موجود بر کیفیت سرویس interconnection مورد بررسی قرار گرفت.


              •    انتقال تجربیات حاصل از هوشمندسازی در شبکه اپرارتورهای سیار کشور
              •    بررسی الزامات حقوقی و قانونی موجود در شبکه اپراتورهای ارتباطی سیار کشور
              •    بررسی قوانین، مقررات و الزامات قانونی مندرج در پروانه اپراتورها

       o    مطالعات تطبیقی در خصوص اجرای سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای سیار سایر کشورها شامل:
              •    بررسی و تحلیل وضعیت و ساختار هوشمندسازی در شش کشور
              •    بررسی الزامات حقوقی و قانونی موجود در کشورهای مورد مطالعه
              •    بررسی تجربیات اپراتورهای سیار فعال در کشورهای تحت بررسی
              •    بررسی مدلهای نظارتی و ضوابط و شرایط حاکم بر اپراتورهای سیار
              •    بررسی استانداردها و الزامات و توصیه نامه های معتبر بکار گرفته شده برای پیاده سازی سامانه هوشمند

       o    ارایه مدل و طرح اجرایی سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای سیار شامل:
              •    ارائه مدل مفهومی
                      o    در این بخش سه مدل مفهومی به منظور پیاده سازی سامانه هوشمند نظارتی معرفی شد که در نهایت یکی از این سه مدل برای تهیه RFP انتخاب گردید.
              •    ارائه معماری کلی سیستمی برای پیاده سازی سامانه هوشمند نظارتی
              •    ارائه نیازمندی های پیاده سازی سامانه هوشمند نظارتی
              •    ارائه ساختار شکست کار و زمان بندی اجرای پروژه هوشمندسازی
              •    تعیین شاخص های قابل اندازه گیری در سامانه هوشمند نظارتی
                     o    در این بخش شاخصهای کیفیت عملکرد شبکه مورد نیاز سامانه برای بخشهای access، core، CRM و interconnection ارائه شد.
              •    ارائه راهکارهای تست و تحویل برای سامانه هوشمند نظارتی
              •    بررسی و مشخص نمودن اجرای پایلوت برای سامانه هوشمند نظارتی
              •    ارائه مستندات و دیاگرام های لازم برای طراحی نظیر موارد کاربرد برای سامانه هوشمند نظارتی

تهیه RFP سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای تلفن سیار

•    تهیه RFP سامانه هوشمند نظارتی در شبکه اپراتورهای تلفن سیار. اهم فعالیتهای انجام شده در این پروژه عبارتند از:
        o    تهیه RFP پیاده سازی سامانه هوشمند نظارتی
        o    تهیه مستندات برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار
        o    تهیه شاخص های فنی و بازرگانی انتخاب پیمانکار
        o    تهیه مستندات برگزاری مناقصه انتخاب ناظر و مشاور
        o    مشخص نمودن وظایف هر کدام از ذینفعان

بررسی نحوه نظارت رگولاتوری بر عملکرد اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO)

•    بررسی نحوة نظارت رگولاتوری بر عملکرد اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) شامل:
       o    معرفی اپراتورهای مجازی موبایل، نحوه ورود اپراتورهای مجازی موبایل به بازار، الزامات فنی، بازرگانی و حقوقی اپراتورهای مجازی موبایل
       o    بررسی قوانين، مقررات و الزامات قانوني مندرج درپروانه های مرتبط با اپراتورهای شبكه مجازی موبایل
       o    بررسي الزامات حقوقي و قانوني فعالیت اپراتورهای شبکه مجازی موبایل درسایر كشورها
       o    بررسي شاخص های نظارتي و ضوابط و شرايط حاكم بر اپراتورهاي شبکه مجازی موبایل درسایر کشورها
       o    بررسي استانداردها، الزامات و توصیه نامه های مرتبط با نظارت بر اپراتورهاي شبکه مجازی موبایل
       o    بررسی تعهدات و جرایم بر اپراتورهای شبکه مجازی در صورت عدم انجام تعهدات
       o    تدوین چارچوب نظارتی برای نظارت بر SLA بین مشترک و اپراتور
               •    یکی از موارد بسیار مهم در کارکرد اپراتورهای مجازی موبایل نحوه نظارت بر SLA میان مشترکین و اپراتورهای مجازی موبایل و همچنین نحوه نظارت بر SLA میان اپراتور مجازی موبایل و اپراتور مادر می باشد. در این بخش از پروژه چارچوب نظارتی بر دو بخش ذکر شده، ارائه شد.

بررسی نحوه نظارت رگولاتوری بر عملکرد سرویس ترابردپذیری شماره های تلفن همراه MNP

•    بررسی نحوة نظارت رگولاتوری بر عملکرد سرویس ترابردپذیری شماره های تلفن همراه MNP شامل:
       o    معرفی سرویس MNP
       o    بررسي الزامات حقوقي و قانوني فعالیت اپراتورهای شبکه  MNP درسایر كشورها
       o    بررسي شاخص های نظارتي و ضوابط و شرايط حاكم بر اپراتورهاي شبکه MNP درسایر کشورها
       o    بررسي استانداردها، الزامات و توصیه نامه های مرتبط با نظارت بر اپراتورهاي شبکه MNP
       o    بررسی تعهدات و جرایم بر اپراتورهای شبکه MNP در صورت عدم انجام تعهدات
       o    تدوین چارچوب نظارتی برای نظارت بر SLA بین اپراتورها
       o    نحوه پایش هوشمند شاخص های نظارتی MNP

بررسی نحوه نظارت رگولاتوری بر رومینگ بین اپراتورها

•    بررسی نحوة نظارت رگولاتوری بر رومینگ بین اپراتورها شامل:
       o    بررسي الزامات حقوقي و قانوني رومینگ بین اپراتورها درسایر كشورها
       o    بررسي شاخص های نظارتي و ضوابط و شرايط حاكم بر رومینگ بین اپراتورها درسایر کشورها
       o    بررسي استانداردها، الزامات و توصیه نامه های مرتبط با نظارت بر رومینگ بین اپراتورها
       o    بررسی تعهدات و جرایم بر رومینگ بین اپراتورها در صورت عدم انجام تعهدات
       o    تدوین چارچوب نظارتی برای نظارت بر SLA بین اپراتورها
•    شبیه سازی لایه فیزیکی استاندارد LTE به منظور پیاده‌سازی